Hitri kontakt

Združenje kabelskih operaterjev GIZ
+386 (0)31 728 546
info(at)zdruzenje-kos.si

Programska konferenca ZKOS

Letno srečanje ponudnikov programskih vsebin televizijskih in radijskih programov, ponudnikov telekomunikacijske in druge opreme...
VSTOPI

Novice in obvestila za člane ZKOS uprava, nadzorni odbor, skupščina, programska komisija...

Novice in objave / Statutarno-pravna komisija

Pregled ureditve uporabe slovenskega jezika pri sklepanju pogodb s tujimi dobavitelji oz.izdajatelji rtv programov. Overview of the regulation regarding the use of Slovenian language in public life i.e. contracts with TV broadcasters / suppliers Nadaljuj z branjem
Zaprosili ste za mnenje o obsegu avtorskih pravic, ki jih upravlja Zavod za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del Slovenije (AIPA) kot kolektivna organizacija, v kontekstu avtorskih in sorodnih pravic, ki so zagotovljene kabelskim operaterjem po sklenjenih pogodbah z EBU Cable – Coordination, VG Media Gesellschaft, AGICOA in SAZAS glede na dne 11. 10. 2010 izdano dovoljenje Urada RS za intelektualno lastnino zavodu AIPA. Nadaljuj z branjem
Tožbo je vložilo Angleško nogometno združenje in Multichoice Hellas SA zoper, med drugimi, lastnico puba v Angliji in , ki je preko kartice za dekodiranje, kupljene v Grčiji, v svojem lokalu predvajala prenose nogometnih tekem, ki so bili sicer zakodirani, in za katere je grški operater kupil ekskluzivne pravice za prenos na območju Grčije. Nadaljuj z branjem
V zvezi s posredovanim »gradivom« navajam, da je vaše stališče, da zahteve družbe SISTEMI TV (ki je niste priložili) ni mogoče šteti za sporočilo iz 4.člena Licenčnega sporazuma v zvezi z licenco za sočasno, nespremenjeno in neskrajšano kabelsko retransmisijo televizijskih programov, ki niso pod okriljem EBU-ja in VG Medie, v Sloveniji, pravilno, vendar zadeva, po mojem mnenju, le ni tako enostavna. Nadaljuj z branjem