Združenje kabelskih operaterjev Slovenije

Združenje kabelskih operaterjev Slovenije vključuje 55 članic, ki upravljajo preko 285 tisoč kabelskih priključkov.
Člani so v svetu za telekomunikacije in v svetu za radiodifuzijo.

Trudimo se za transparentnost poslovanja, visok nivo tehničnih storitev, kvaliteten sprejem in oddajo RA in TV programov, zagotavljamo pestro paleto programov v smislu vseh vsebinskih, jezikovnih žanrov ter izvajamo pomembno telekomunikacijsko, izobraževalno, infrastrukturno in ekološko funkcijo. Predmet poslovanja članic je prenos zvoka, slike, podatkov in drugih informacij po kablih, izgradnja in vzdrževanje omrežij, del članic pa ustvarja tudi lastni televizijski program in ostale širokopasovne storitve interneta digitalne in mobilne telefonije.

Televizija
Ponujamo tako analogno kot digitalno opcijo. Znotraj obeh opcij ponujamo standardne programe in visoke ločljivosti.
Internet
Kabelski internet je med najzanesljivejšimi, dostopen v kabelskih omrežjih visokih hitrosti in v različnih paketih.
Telefonija
Ponujamo za fiksno in mobilno telefonijo. Znotraj teh omrežij bodo uporabniki govorili brezplačno, pogovori izven omrežja pa bodo cenejši.

Članice sledijo vsem aktualnim tehničnim standardom ter veljavnim predpisom ter striktno spoštujejo veljavno zakonodajo ter izvajajo zakonsko predpisane obveznosti.

Zavzemamo se za afirmacijo slovenskih kabelskih komunikacij doma in v svetu. Pogosto organiziramo srečanja, strokovne posvete in izobraževalne seminarje. Aktivno sodelujemo tudi z APEC in ECCA in ponudniki programskih vsebin.